Uluslararası bir şirket olmamız sebebiyle, bu videonun dili sadece İngilizce’dir.


 

  • İş ortamı
  • Kişilik
  • Başarı faktörü olarak çeşitlilik
  • İlerleme
  • Süreklilik

İş ortamı

Amway'in organizasyon biçimi, Avrupa'da 31'den fazla ülkede benimsenmiştir ve matris yapısı sayesinde Avrupa genelinde bölümler arasında yüksek seviyede bağ kurma imkanı sunmaktadır. Çalışanlarımızın yarısından çoğu Avrupa'da faaliyet göstermektedir ve farklı sektörlerden ve kültürlerden meslektaşlarla birlikte çalışarak uluslararası seviyede kar elde etmektedir. Amway, en yeni teknolojileri kullanmakta ve motivasyonlu çalışanlarla birlikte çalışmaktadır. Bizim yanımızda uluslararası bir ortamda faaliyet göstermekten ve kendi sorumluluğunda çalışmaktan keyif alan kişiler çalışmaktadır.

Kişilik

Amway'de kendi aramızda ailevi ve dostane bir ortam olup çalışma şeklimiz hem değer hem de performans odaklıdır. Avrupa bölgemiz için ana merkez olarak uluslararası performans sergilememiz gerektiğinden, bizim için İngilizce ve başka dillere hakim olunması ve yurt dışı deneyimlerinin bulunması önem taşır. Ancak mesleki becerilerin yanı sıra çalışanlarımızda sosyal becerilere de değer veriyoruz: Kendi inisiyatifiyle çalışma, esneklik, sorumluluk bilince, sosyal beceri, iletişim konusunda güçlü olma, ekip içerisinde çalışabilme, çözüm odaklı ve kurumsal düşünme Amway'de büyük önem taşır.

Başarı faktörü olarak çeşitlilik

Çoğu zaman bizim kuruluşumuzda çalışmanın sonucunda elde edilen, uzun yıllara dayanan bir know-how ile üniversite ve ekonomi dünyasından gelen taze fikirlerin sağlıklı bir şekilde bir araya getirilmesine çok dikkat ediyoruz. Ekiplerimiz bütün uluslardan ve yaş kategorilerinden motivasyonlu insanlardan oluşmaktadır ve bu kişilerde birliktelik düşüncesi oldukça pekişmiştir. Amway, çalışanlarının çeşitliğini bir başarı faktörü olarak görmekte ve bu nedenle herkese eşit şansların verilmesini aktif bir şekilde desteklemektedir. Amway, Federal Almanya Cumhuriyeti›nin bir inisiyatifi olan "Charta der Vielfalt"ı (Çeşitlilik Fermanı) imzalayarak saygı, değer bilinci ve cinsiyet, ulus, din veya etnik köken ayırımı yapmadan bütün erkek ve bayan çalışanlarını teşvik etme unsurlarına ne kadar önem verdiğini göstermiştir.

İlerleme

Amway, çalışanlarının bireysel becerilerini teşvik eder; böylece yeni, genç çalışanlara çok erken bir şekilde zorlu ve uluslararası odaklı görevler üstlenerek gelişme imkanı sunulur. Düzenli çalışan eğitimleri ve yıllık yeni çalışan ve yönetici eğitimleri ile Avrupa çapında bütün çalışanlarımızı aynı yüksek standarda gelecek şekilde eğitiyoruz. Bu esnada çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini mümkün olduğunca bütünsel bir şekilde destekliyoruz. Çalışanlarımıza teknik ve bireysel becerilerini güçlendirmek amacıyla bireysel ihtiyaçlara uyarlanmış olan geniş bir ilave eğitim imkanı sunuyoruz: birden fazla meslektaş ile birlikte büroda düzenlenen ortak eğitimlerden web tabanlı eğitim birimlerine ve bireysel eğitimlere; Amway Business School çerçevesinde çalışanlarımıza yerel, global, dijital ve kişisel bir şekilde her zaman en güncel bilgileri sağlıyoruz.

Süreklilik

Amway çalışanlarının işverenlerinden aldıkları takdir ve saygının yanı sıra çok sayıda gelişme ve genişleme fırsatı, Amway'de çalışan memnuniyetinin çok yüksek olmasını sağlamaktadır. İşletmede ortalama çalışma süresi, yedi yıl ile oldukça yüksektir. Hatta çalışanların yaklaşık olarak %30'u on yılı aşkın süredir kuruluşumuz için çalışmaktadır. Çalışanlarımız, kuruluşumuz ile özdeşleşmeleri ile dikkat çekmektedir.